Duits

Welkom in de taalopleiding Duits

Wilkommen im Kurs ... 

Duits is voor 120 miljoen mensen in Europa de moedertaal. Maak op een ongedwongen wijze kennis met de taal en cultuur van de zgn. D-A-CH-landen.

Zurzeit sprechen europaweit etwa 120 Millionen Menschen Deutsch als Muttersprache. Lernen Sie auf ungezwungener Art und Weise die Sprache und Kultur der sogenannten D-A-CH-Länder kennen.

Duits leren

Ben je op vakantie in Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland of in onze eigen Oostkantons en wens je een gesprekje met een Muttersprachler te voeren? Met onze lessen Duits hoef je eindelijk geen Pfaff-Duits meer te praten! In de Europese Unie is het Duits met om en bij de 120 miljoen moedertaalsprekers de grootste taal. Wist je dat er ook in Zuid-Jutland (Denemarken), in de Elzas (Frankrijk), in Zuid-Tirol (Italië) en in het Groothertogdom Luxemburg Duits wordt gesproken? De nadruk in de les ligt op het spreken, zodat je je snel verstaanbaar kan maken in de Duitstalige wereld. Herzlich willkommen!

Machen Sie Urlaub in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, in der Schweiz oder in unseren eigenen Ostkantonen und möchten Sie sich mit einem Muttersprachler unterhalten? Dank unserer Deutschstunden brauchen Sie kein Pfaff-Deutsch mehr zu sprechen! Deutsch ist mit rund 120 Millionen Muttersprachlern die größte Sprache der Europäischen Union. Wussten Sie, dass Deutsch auch in Südjütland (Dänemark), im Elsass (Frankreich), in Südtirol (Italien) und im Großherzogtum Luxemburg gesprochen wird? Der Schwerpunkt im Unterricht liegt auf dem Sprechen, damit Sie sich im deutschsprachigen Raum schnell verständigen können. Herzlich willkomm

Overzicht cursussen

Niveau 1 - Beginnend gebruiker
Praktisch

(Europees Referentiekader: A1)

Je hebt weinig of totaal geen voorkennis van de taal.

Klik op de link hieronder of neem contact met onze operationele bestuurder Freddy Nachtegael via
03 457 59 22 of 0486 53 09 15 of stuur een mail naar info@mijnitaka.be 

Site Mortsel (OVLE)

Klasnaam Docent Lesmoment Locatie Start en einde lessen Aantal lessen

Berlin

1° jaar

 

Donderdag

19.15 - 21.15

Mortsel

OLVE

AFGELAST

25 lessen van 2 uur

Prijs 220 €

Niveau 3 - Zelfstandig gebruiker
Praktisch

(Europees referentiekader B1)

Je begrijpt de hoofdpunten van een gesproken of geschreven tekst uit je vertrouwde omgeving. Je begrijpt radio- of TV-programma’s als er langzaam en duidelijk gesproken wordt. Je kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over vertrouwde onderwerpen uit het dagelijks leven. Je kan een verhaal vertellen en gebeurtenissen beschrijven. Je kan een eenvoudige tekst schrijven.

Klik op de link hieronder of neem contact met onze operationele bestuurder Freddy Nachtegael via
03 457 59 22 of 0486 53 09 15 of stuur een mail naar info@mijnitaka.be 

Site Mortsel (OVLE)

Klasnaam Docent Lesmoment Locatie Start en einde lessen Aantal lessen

Bayern

5° jaar

Sven Van Akeleyen

Dinsdag

19.15 - 21.15

Mortsel

OLVE

AFGELAST

 25 lessen van 2 uur.

Prijs 220 €

Docenten

 

Sven Van Akeleyen