COOKIEBELEID

 

Itaka Zuidrand is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan u ons contacteren via deze pagina.

Itaka Zuidrand vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik optimale toegang heeft tot haar online content op www.itakazuidrand.be. Hiervoor worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

In dit cookiebeleid wenst Itaka Zuidrand u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Itaka Zuidrand wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Itaka Zuidrand heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

De cookies die wij inzetten zijn zogenaamde ‘derde partij’ cookies, met andere woorden cookies die door een derde partij worden beheerd. Het gaat meer bepaald om statistische cookies van Google die ons via hun online dienst 'Google Analytics' algemene informatie geven over de manier hoe onze onlinediensten worden gebruikt. Uw persoonlijke gegevens zijn hierbij, voor zover door ons mogelijk, geanonimiseerd. Uw IP adres wordt bijvoorbeeld verborgen in Google Analytics.

Itaka Zuidrand kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de Itaka Zuidrand-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Meer details over welke cookies wij precies gebruiken en hoe u die kan beheren, vindt u terug bij de instellingen in uw browser.