TAAL
opleidingen

Mensen volgen in onze school taallessen om vele redenen. Professionele verwachtingen, familiale omstandigheden, een buitenlandse vakantie of gewoon het plezier ervaren een vreemde taal steeds beter te beheersen.

中文 EN FR IT
NL PT ES RU
ZW
 

In de cursus Chinees leren we het Mandarijns, de officiële taal in China. Hiermee kan je in China overal terecht.

In the Chinese course we learn Mandarin, the official language of China. With this you can go anywhere in China.

Engels heeft in onze geglobaliseerde wereld een enorme verbindende impact tussen mensen en is dus een must om internationaal te kunnen communiceren.

In our globalised world English can connect people, so it is a must to know it in international communication.

Frans is voor velen onder ons geen onbekende taal maar soms wat ondergesneeuwd. Een gevarieerd aanbod aan lesthema’s zetten je snel terug op het pad van een conversatie op maat.

La plupart d’entre nous ont appris le français, mais ne l’utilisent (presque) plus. Et voilà que soudain, le travail, un voyage à l’étranger, un beau-fils ou une belle-fille francophones,…. vous rappellent, qu’au fond, une mise au point ne vous ferait pas de tort.

Italiaans kunnen spreken is een droom van velen maar het snelle spreektempo laten we over aan de Italianen. Bij itaka beginnen we 'piano, piano’.

Parlare l’italiano è un sogno per molte persone. È una lingua musicale e piacevole da ascoltare!

Nederlands leren en durven spreken om zo helemaal deel uit te maken van de lokale gemeenschap, met meer kansen op succes in opleiding en op de arbeidsmarkt.

Learn and dare to speak Dutch so as to be fully part of the local community, with more opportunities for success in training and on the labor market.

Portugees leren om een aantal basisgesprekken te voeren maar ook om in de prachtige taal van Fernand Pessoa de Portugese gewoonten en rijke cultuur te leren kennen.

Aprender português para fazer umas conversas básicas e para conhecer , na linda língua de Fernando Pessoa,os costumes portugueses e a  cultura tão rica de Portugal !

Spaans is de derde wereldtaal. Naast de boeiende contacten met locals op vakantie, laat de kennis van de taal je ook toe volop te genieten van de Spaanse en Zuid-Amerikaanse cultuur.

De ITAKA methodiek

ITAKA (Intergemeentelijk Taal- en Kunstatelier) is gevestigd in Edegem, Mortsel en Lint. Bij ons kunt u op een aangename wijze en onder deskundige begeleiding een andere taal leren of verder verdiepen, de boeiende wereld van kunst en andere culturen ervaren en waarderen.