Nederlands

Welkom in de cursus Nederlands

Nederlands leren en durven spreken om zo helemaal deel uit te maken van de lokale gemeenschap, met meer kansen op succes in opleiding en op de arbeidsmarkt.

Learn and dare to speak Dutch so as to be fully part of the local community, with more opportunities for success in training and on the labor market.

Nederlands leren

Voor mensen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, bieden wij een instapcursus Nederlands aan. Basisinzichten worden geoefend maar tegelijk is er veel aandacht voor het mondeling taalgebruik. Durven spreken, dat is de essentie van de lessen. We werken met een kleine groep, dus iedereen krijgt veel kansen om te spreken. Er is aandacht voor grammatica en spelling , maar in beperkte mate. Er wordt bewust geen vaste cursus gevolgd, zodat als je even een les moet missen je toch telkens weer kan inpikken. Van harte welkom! 

For people whose home language is not Dutch, we offer an entry level Dutch course. Basic insights are practiced, but at the same time much attention is paid to oral language use. Daring to speak is the essence of the lessons. We work with a small group, so everyone gets a lot of opportunities to speak. Attention is paid to grammar and spelling, but to a limited extent. No strict course is followed, so that if you have to miss a or some lessons you can still pick up time and again. Welcome!

Overzicht cursussen

Niveau 1 - Beginnend gebruiker
Praktisch

(Europees Referentiekader: A1)

Je hebt weinig van totaal geen voorkennis van de taal.

Klik op de link hieronder of neem contact met onze operationele bestuurder Freddy Nachtegael via 03/457 59 22 of 0486/53 09 15 of stuur een mail naar info@itakazuidrand.be 

Site Mortsel (OLVE))

Klasnaam Docent Lesmoment Locatie Start en einde verminderen Aantal lessen

 

Antwerpen

 

Inge Duchene Maandag 19 - 21 u

Mortsel

Site Olve

30 september 2024 25 lessen van elk 2 uur

E-mailadres docent = inged@itakazuidrand.be

Indien er geen 9 cursisten deelnemen wordt de klas geannuleerd en worden de cursisten die zich inschreven en betaalden, integraal terugbetaald.


Docenten

 

Inge Duchêne